Potrebna Vam je besplatna pravna pomoć?

Savez udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije i u 2014 godini nastavlja s pružanjem besplatne pravne pomoći za osobe s invaliditetom i članove njihovih obitelji. Besplatna pravna pomoć pruža se u suradnji s „Pravnom klinikom“ Pravnog fakulteta iz Zagreba.

Besplatna pravna pomoć obuhvaća :

  • opće pravne informacije,
  • pravne savjete,
  • pomoć u izradi pismenih dokumenata raznih vrsta postupaka.

Kada : Jednom mjesečno u vremenskom periodu od 10.00h-12.00h

Gdje : Klub Saveza na adresi Banjavčićeva 20, 47 000 Karlovac

Kako: Zainteresirane osobe s invaliditetom i članovi njihovih obitelji mogu se informirati i rezervirati svoj termin na broj telefona Saveza 047/612-820 ili 047/615-062 od 07.00h-15.00h, ili na savez-udruga-invalida@ka.t-com.hr.

Rado ćemo Vam dati sve potrebne informacije vezano za usluge Pravne klinike.

Osobe s invaliditetom i članovi njihovih obitelji koji iz bilo kojega razloga ne mogu koristiti usluge pravne klinike u Karlovcu mogu zatražiti pravnu pomoć dolaskom u Pravnu kliniku na adresi Tkalčićeva ulica br.48-50, 10 000 Zagreb ili se mogu informirati putem telefona 01/4811360,01/4811311 ili 01/4811320 utorkom od 10.00h-12.00h i četvrtkom 17.00h-19.00h.

Ukoliko pomoć zatražite osobno u klinici, poželjno je s sobom ponijeti dostupnu dokumentaciju kako bi se problem mogao što potpunije analizirati i pružiti adekvatna pravna pomoć.

Sve upite vezano za pravno savjetovanje možete poslati putem mail adrese klinika@pravo.hr ili pogledati web stranicu Pravne klinike http://klinika.pravo.hr

Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći možete pronaći u dokumentima...