Posudionica medicinskih i ortopedskih pomagala

Datum objave: 28.05.2014

Karlovačka županija je uz suradnju Grada Karlovca i Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac započela realizaciju projekta „Posudionica medicinskih i ortopedskih pomagala“. Cilj projekta je da se  osobama s invaliditetom  olakša nabavka  potrebnih ortopedskih i medicinskih pomagala. Uz navedeno u posudionici će se moći dobiti i usluga savjetovanja vezano uz poteškoće  koje sa sobom nosi bolest,invaliditet, rehabilitacija ili gubitak člana obitelji uslijed bolesti.Posudionica se uređuje na adresi Banija 8, Karlovac. O početku rada Posudionice ćemo Vas pravovremeno izvijestiti.


Burza Pomagala

Vrati se natrag...