Obilježen Nacionalni dan invalida rada

Datum objave: 21.03.2014

Članica Saveza, Udruga invalida rada Grada Duge Rese je u petak 21.0žujka 2014.godine obilježila Nacionalni dan invalida rada prigodnom javnom prezentacijom svojih radova. Doprinos ove udruge u poboljšanju položaja osoba s invaliditetom vidi se ne samo uGradu Duga Resi već i susjednim općinama na kojima udruga ima svoje članove i kojima pruža socijalne usluge. Cijeli članak na...

Vrati se natrag...