Inkluzivni volonteri

Datum objave: 16.02.2014

Inkluzivni volonteri Saveza udruga o soba s invaliditetom Karlovačke županije započeli  sa pružanjem volonterskih usluga

Volontiranje

Troje inkluzivnih volontera koji su u Savezu završili  osposobljavanje za pružanje volonterskih usluga ovaj tjedan je započelo sa radom. Riječ je o tri osobe s intelektualnim teškoćama koje kroz projekt inkluzivnog volontiranja  uključuju se u život zajednice i daju doprinos razvoju  volonterstva  i civilnoga društva  u skladu sa svojim mogućnostima. Partnerske organizacije u kojima volonteri pružaju svoje  volonterske usluge su Gradska knjižnica Ivan Goran Kovačić i Dom za starije i nemoćne Sv. Antun u Karlovcu.

Vrati se natrag...