Europski tjedan mobilnosti

Datum objave: 16.09.2013

 

Savez udruga osoba s invaliditetom je ove godine obilježio 10 po redu Europski tjedan mobilnosti. Obilježavanje Europskog tjedna mobilnosti potaknula je Europska komisija, a kroz ovu kampanju u gradovima se promoviraju postojeće strategije i najbolje prakse vezane uz održivi promet i mobilnost, razmjenjuju iskustva i promišljaju nove dugoročne mjere usmjerene podizanju kvaliteta života građana vezanih uz održivi promet i mobilnost, te tako utjecati na kvalitetu zraka i zdrav život. Uključivanjem u ovu javnu kampanju Savez želi doprinijeti osnaživanju i uključivanju osoba s invaliditetom u društvene procese te podići razinu svijesti javnosti o osobama s invaliditetom.

Kroz tjedan su održana brojna događanja posvećena pitanju mobilnosti osoba s invaliditetom te osnaživanju i uključivanju osoba s invaliditetom u društvene procese kroz podizanje razine svjesnosti javnosti o osobama s invaliditetom.

Savez već godinama za vjerne suradnike i partnere u provedbi ovoga projekta ima vrtiće grada Karlovca jer se upravo rad sa djecom pokazao najuspješnijim u pitanju senzibilizacija djece a i šire javnosti za pitanje invaliditeta kao društvene pojave. Djeci je u različitim aktivnostima približen invaliditet, približena im je pozitivno usmjerena terminologija kada su u pitanju osobe s invaliditetom. U samom programu sudjelovale su i osobe s invaliditetom jer one mogu najviše pridonijeti ostvarivanju svojih prava i promociji svojih mogućnosti.

17.09.2013. UTORAK

Radionica znakovnog jezika za učenike prvih razreda OŠ Banija

Na djeci interesantan način prevoditeljica na znakovni jezik Dragana Ilić je djeci prvih razreda OŠ Banija govorila o posebnostima komunikacije sa gluhim osobama,o komunikacijskim barijerama te kako se s gluhim osobama može lako komunicirati uz pomoć znakovnog jezika za gluhe osobe.

18.09.2013. SRIJEDA

Prezentacija aktivnosti Sportskog kampa za djecu i mlade s invaliditetom

Trećeg dana Europskog tjedana mobilnosti, dvadesetero korisnika je prezentiralo sportske vještine borilačkih sportova koje su usvojili u Ljetnom sportskom kampu sa trenerima Romijom Naglić Radočaj i Mirsadom Bećirevićem. Oni su uspješno završili i položili učenički taekwondo pojas i za to su primili priznanja i medalje. Ovaj kamp je jedinstven po tome jer se provodio pod vodstvom slijepe osobe, osobe koja je uspješno svoje znanje i vještine prenio na osobe s intelektualnim teškoćama.
Također je desetero polaznika koji su sudjelovali u Školi plivanja pod vodstvom prof. Kreše Profozića je za svoj rad dobilo priznanja i medalje.

U obilježavanje se uključio i Taekwondo Klub Karlovac sa svojim najmlađim polaznicima.

Vrati se natrag...