Besplatna pravna pomoć

Datum objave: 14.03.2014

Osobe s invaliditetom i članovi njihovih obitelji i u ožujku mogu ostvariti pravo na besplatnu pravnu pomoć.
Besplatnu pravnu pomoć pruža Pravna klinika,Pravnog fakulteta iz Zagreba.
Pravni kliničari u Karlovac dolaze u utorak.18.ožujka 2014.godine, u Savez udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije, Banjavčićeva 20, u terminu od 10.00 – 12.00 sati.
Molimo da stranke sa sobom ponesu osobnu iskaznicu i dokumentaciju vezanu uz pravni problem koji žele rješavati.

Vrati se natrag...