Inkluzivno volonterstvo

Inkluzivni volonteri Saveza udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije započeli  sa pružanjem volonterskih usluga. Troje inkluzivnih volontera koji su u Savezu završili  osposobljavanje za pružanje volonterskih usluga ovaj tjedan je započelo sa radom. Riječ je o tri osobe s intelektualnim teškoćama koje kroz projekt inkluzivnog volontiranja  uključuju se u život zajednice i daju doprinos razvoju  volonterstva  i civilnoga društva  u skladu sa svojim mogućnostima. Partnerske organizacije u kojima volonteri pružaju svoje  volonterske usluge su Gradska knjižnica Ivan Goran Kovačić i Dom za starije i nemoćne Sv.Antun u Karlovcu.

Inkluzivno volonterstvo osoba s intelektualnim poteškoćama je inovativni pristup podrške koji doprinosi viziji društva u kojoj se u isto vrijeme njeguju različitost i prihvaćanje. Cilj inkluzivnog volontiranja je nadilaženje socijalne isključenosti i ostvarenje punog potencijala u životu, osnažiti ulogu i mjesto osoba s intelektualnim teškoćama i njihovu vrijednosnu komponentu u zajednici.

Savez udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije kroz program Centar za podršku i osobni razvoj djece i mladih s invaliditetom, drugu godinu nastavlja sa osposobljavanjem osoba s intelektualnim teškoćama za inkluzivno volontiranje. Uskoro tri osposobljena inkluzivna volontera uz stručnu podršku i praćenje započinju svoj volonterski angažman u Domu umirovljenika „Sv.Antun“ u Karlovcu i Gradskoj knjižnici „Ivan Goran Kovačić „ Karlovac.

Uvođenjem modela inkluzivnog volontiranja u lokalnu zajednicu našim korisnicima biti će omogućeno prevladavanje osobne izolacije, proširenje socijalne mreže, smanjenje osamljenosti, osnaživanje, rast osjećaja samopoštovanja kroz aktivno sudjelovanje u društvenoj zajednici.

Upitnik za volontere, zakoni i ostale odredbe nalaze se u dokumentima...


Susret volontera Karlovačke i Međimurske županije 18.12.2012.

U organizaciji Saveza udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije i Karlovačke županije,Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb dana 18.12.2012.godine  u Klubu Saveza održan je susret volontera Karlovačke i Međimurske županije.

Na susretu su svoj rad  na području razvoja volonterstva predstavile : Udruga tjelesnih invalida Međimurja, Volonterski ured pojedinih volontera Međimurja, te srodne udruge  iz Karlovca Udruga Carpe Diem,Udruga Sv.Veronika,Udruga UOISKAŽU  te Savez sa svojim aktivnostima na području razvoja inkluzivnog volonterstva.

Na susretu su dogovorene neke nove zajedničke aktivnosti koje bi trebale snažnije povezati ove dvije županije upravo kroz građanski aktivizam i volonterstvo.